STORE POLICY

Klantenservice

Onze klantendienst is beschikbaar via email (contact formulier op onze contact pagina), per telefoon op het nummer 015 24 24 92 of via post op het adres: Slagvelden 26, 2220 Heist-op-den-Berg.

Klachten

Bij klanten met betrekking tot de workshops en/of de life-coaching, gelieve ons te contacteren via de contact pagina en/of het telefoonnummer 015 24 24 92. Zo kunnen wij in het mate van het mogelijke deze klacht beantwoorden en voorkomen in de toekomst.

Elke zichtbare schade en/of kwalitatieve beperking van een product en/of ander probleem moet zo spoedig mogelijk worden gemeld. Dit met het risico om het product in kwestie hierdoor te verliezen. Meldingen hieromtrent kunnen bij onze klantenservice via onze contact pagina.

Prijzen 

Onze verkoopprijzen worden steeds op de site vermeld. Deze zijn inclusief btw en exclusief vervoerskosten. Deze laatste wordt bepaald bij het koopproces en gecommuniceerd aan de klant. Deze is afhankelijk van het (aantal) product(en) en de gekozen verzendmethode van de gebruiker. De uiteindelijke prijs wordt aangegeven in euro en wordt duidelijk gecommuniceerd aan de aankoper.

De overeenkomende afbeeldingen worden louter gebruikt als illustratie en kunnen lichtjes wijzigen met het uiteindelijke product. Bij Créalier hebben wij het recht om om bepaalde prijzen, inclusief de verzendingskosten, op elk moment te wijzigen. Wij behouden ons het recht om een bestelling van een item dat foutief is vermeld niet in te vullen.

Garantie

Zonder afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument een beroep doen op alle wettelijke garanties die bij onze producten op onze website worden geleverd. Wij garanderen dat onze producten overeenkomen met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen gezien de specificaties van het product. Créalier is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf. De consument wordt voor de producten terugbetaald, indien deze, niet in de overeenstemming met de normale normen van het product worden beschouwd of indien zij een verborgen gebrek vertoont. Klachten kunnen steeds gestuurd worden via onze contact formulier op onze contact pagina. 

Eigendomsrechten

Alle gegevens op deze website zijn exclusieve eigendom van Créalier

en worden beschermd door alle toepasselijke wetgeving.

Reproductie of replicatie

Wij verbieden het downloaden van inhoud, informatie, afbeeldingen, etc op deze site. Indien u dit doet begaat u een overtreding ten aanzien van de Algemene voorwaarden op onze website.

Overmacht

Onder overmacht zien wij elke omstandigheid buiten onze macht die de nakoming van verplichtingen verhindert (geheel of gedeeltelijk). Overmacht kan worden gezien als brand, stakingen, bedrijfsonderbreking, energieonderbreking, onderbrekingen in (telecommunicatie)netwerk van de gebruikte communicatiesystemen, het niet goed functioneren van de website, niet of niet tijdig leveren van leveranciers of andere ingestelde derden. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht om aan onze verplichtingen te voldoen. Dan kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad, vrijwaring of anderszins voor enig economisch verlies, verlies van gegevens, verlies van goodwill- of reputatieschade, of enige andere indirecte, onvoorziene, speciale of gevolgschade, ongeacht de oorzaak. Niets in deze voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten en niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

Geschillen die de wet en jurisdictie regelen

Wij zullen indien mogelijk zo snel we kunnen de geschillen snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop bij uw meningsverschil behandelen en u dit via een gerechtelijke procedure wil regelen, moet deze plaatsvinden in België. Het Belgische recht is hierbij dan ook van toepassing.

Privacy & Veiligheid

Bij uw bezoek aan onze website stemt u ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden hiervan. Elke persoon die op onze website koopt en/of deze bezoekt, aanvaardt deze voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

Informatie verzamelen en gebruiken

Wij zijn eigenaar van de informatie die wordt verzamelt op deze website. Deze wordt niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden. De verzamelde informatie wordt enkel gebruikt om meer te weten te komen over hoe mensen onze site gebruiken en hoe zij hierop reageren. Deze gegevens worden bij ons waargenomen om onze website nog overzichtelijker en makkelijker toegankelijk te maken.

 

Betalingsmogelijkheden

- Handmatige betaling via overschrijving

- Visa en bancontact